Timebestilling 67 13 44 44

Hvordan behandler vi?

Når du kommer til oss vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive grunnen til ditt besøk. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille endel utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Vi er opptatt av å finne årsaken, ikke bare behandle symptomene.


Kiropraktoren vil så gjøre en klinisk undersøkelse for å kunne stille riktig diagnose. Dette er viktig for å kunne sette opp riktig behandlingsopplegg.


Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjonen i nerve, -muskel, -og skjelettsystemet. Dette for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med dine symptomer.

Kiropraktoren benytter blant annet teknikker som:

Design: www.fullmoondesign.no