Timebestilling 67 13 44 44

Ergoterapi på arbeidsplassen

En ergoterapeut er opptatt av å finne løsninger tilpasset den enkelte slik at hver og en kan ha det best mulig på arbeidsplassen sin. Vi er opptatt av å forebygge belastningslidelser gjennom tilrettelegging av arbeidsplassene og undervise om hvordan dette kan unngås. Vi kommer ut på arbeidsplassen og går gjennom hver enkelt arbeidsplass for å gjøre den så optimal som mulig den enkelte.


Tilrettelegging på arbeidsplassen kan bidra til at den enkelte er i stand til å utføre arbeidet til tross for en funksjonsendring eller plager (eks:”musearm”, graviditet, rygg- og nakkeproblemer) Ergoterapeuten kan bidra med tilrettelegging i oppfølging av sykemeldte.


Ergoterapi omfatter blant annet kartlegging, funksjonsvurdering og tilrettelegging. Ergoterapeuten kan derfor bidra med kartlegging av generelle arbeidsmiljøproblemer og årsaker til sykefravær i deres bedrift.

Design: www.fullmoondesign.no